Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. V těchto obchodních podmínkách je jako „Prodávající“ označena firma Custom Gear a jako „Zákazník“ nebo „Kupující” je označena osoba nakupující nebo poptávající produkty a služby prostřednictvím e-shopu, Facebookových stránek a emailových objednávek firmy Custom Gear.

 

CUSTOM GEAR

IČ: 03234924

DIČ: CZ9111051642

Oldřichov 127, Písek, 39701

email: info@custom-gear.cz

Tel.: +420732651535

www.custom-gear.cz

(dále jen jako ,,prodávající“)

 

2. Obecné podmínky

2.1.Níže uvedená ustanovení jsou platná mezi Zákazníkem a Prodávajícím, pokud Prodávající předem nevymezil jinak.

2.2.Všechny informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou důvěryhodné a pravdivé, přesto si Prodávající ponechává právo obsah těchto stránek kdykoliv změnit bez předchozího upozornění Zákazníka. Návštěvou těchto webových stránek souhlasíte, že Prodávající nebude zodpovědný za žádné přímé, nepřímé, následné či náhodné újmy, které nastaly použitím informací a materiálů zveřejněných na těchto webových stránkách.

2.3.Pokud se stane jakákoliv část těchto obchodních podmínek neplatnou nebo nevynutitelnou, Prodávající si stanovuje právo kdykoliv upravit tyto obchodní podmínky. Ostatní informace uvedené v obchodních podmínkách zůstávají i nadále platné.

2.4.Veškeré informace, fotografie a všechny další materiály včetně loga, nesmí být bez předchozího souhlasu Prodávajícího zneužity jinou osobou. Vpřípadě jakéhokoliv neoprávněného využití, si Prodávající vyhrazuje právo na použití všech právních prostředků k vymáhání náhrady za vzniklou škodu.

 

3. Materiál k výrobě produktů

3.1. V případě, že je materiál potřebný k výrobě produktu vyprodaný, Prodávající bude Zákazníka o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat emailem nebo telefonicky. Současně bude Zákazník informován o předpokládaném termínu dodání materiálu potřebného k výrobě produktu, nebo mu bude nabídnuta jiná alternativa. Prodávající nezaručuje konzistentní vzhled látek na fotografiích na webu a látek použitých při výrobě. Produkty ušité ze stejné látky, avšak objednané zvlášť ve více objednávkách, se mohou mírně lišit svým vzhledem nebo provedením, kvůli stálému zdokonalování výroby.

3.2.Prodávající vynaloží maximální úsilí pro přesné zobrazení fotografií látek, které jsou publikovány na tomto webu nebo na jiných prezentačních portálech. Zákazník si je vědom toho, že zobrazení fotografií závisí na mnoha faktorech a konečný produkt se proto může od fotografie látky lišit svým odstínem.

 

4. Ceny produktů vystavených v eshopu

4.1.Všechny objednávky Prodávající odesílá na dodací adresu uvedenou Zákazníkem z dresy sídla Prodávajícího. Ceny uvedené na tomto webu jsou v českých korunách včetně DPH 21% a jejich platnost je v čase jejich zveřejnění. Prodávající si stanovuje právo ceny kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Ostatní poplatky jako poštovné, případně celní poplatky, nejsou zahrnuty v ceně produktu.

4.2.Prodávající nenese zodpovědnost ani náklady za případné celní odbavení zásilky, vyměření cla a DPH, nebo konfiskaci zásilky celními orgány, které se řídí zákonnými předpisy země příjemce zásilky. Za celní odbavení zásilky a úhradu cla a DPH odpovídá Kupující / příjemce zboží. Stejně tak prodávající / odesílatel zboží nenese zodpovědnost ani náklady za jakákoliv časová zdržení doručení zásilky z důvodu celního odbavení, které není v moci prodávajícího. Pro více informací kontaktujte Váš místní celní úřad.

4.3.Firma Custom Gear nabízí slevu 5 % pro všechny příslušníky ozbrojených složek, policejních útvarů a záchranných sborů. Prokázání příslušnosti je nutné ověřit ofoceným služebním průkazem a Kupující nesmí používat průkaz třetí osoby k získání slevy pro svoje obohacení když není ve výše uvedeném služebním poměru

 

5. Platební podmínky

5.1.Kupující bere na vědomí, že vpřípadě výroby na zakázku je cena za produkt stanovena předběžnou kalkulací použitého materiálu, vynaložené lidské síly a poplatků za poštovné. Kupující a Prodávající se vzájemně dohodli, že konečná cena hotového výrobku se může od původní kalkulace mírně lišit s ohledem na skutečné množství použitého materiálu a vynaložené lidské síly na výrobu produktu.

5.2. V případě výroby na zakázku provádí Kupující platbu bankovním převodem na účet Prodávajícího nebo dobírkou po konečné kalkulaci hotového výrobku nebo celé zakázky. Při zvolení platby převodem na účet Prodávajícího je zásilka odeslána nejpozději do 24hodin. Při zvolení platby na dobírku, je zboží odesláno neprodleně bez zbytečného odkladu a Kupující hradí částku při převzetí zásilky u kurýrní služby.

5.3. Kupující může k platbě využít převod z běžného účtu, platební bránu Shoptet Pay, dobírku a při osobním odběru hotovost. V případě, že zákazník bude zboží reklamovat/vracet, tak kupujícímu budou peníze vráceny stejným způsobem.

  

6. Objednávka zboží

6.1.Zákazník si je vědom toho, že v některých případech mohou na výrobcích zůstat viditelné křídové značky, které se odstraní při prvních použitích nebo při čištění.

  1. 6. 2.  Prodávající neustále zdokonaluje kvalitu, design a především funkčnost produktů vyráběných na zakázku, může proto nastat situace, kdy se dva výrobky, objednané s odstupem času mírně odlišují.
  2. 6. 3.  Společnost Custom Gear není odpovědná za níže uvedené: za žádnou finanční či jinou ztrátu zákazníka, která nastala v důsledku objednávky nebo jiného kontaktu s Prodávajícím
  • za ztrátu a dodatečné náklady, které vznikly v důsledku změny rozhodnutí po odeslání objednávky
  • za změnu zakázky, která byla odeslána a potvrzena Kupujícím i Prodávajícím a byla postoupena do výroby
  • za jakékoliv dodatečné náklady a poplatky spojené s převzetím zakázky Zákazníkem
  • za zadání zakázky od Zákazníka, který požaduje vyrobit svůj vlastní návrh, který je ovšem replikou již existujícího výrobku jiného výrobce a tuto skutečnost zatajil před Prodávajícím, který tak nevědomě vyrobil jeho napodobeninu.

6.4.Prodávající si stanovuje právo na změnu všech cen a případných souvisejících poplatků bez předchozího upozornění Zákazníka

 

7. Doručení zboží

7.1.Objednávky jsou zasílány kurýrní službou PPL, dopravné zásilky činí 95,- včetně DPH za balík který je hrazen převodem a 135,- včetně DPH při úhradě dobírkou. Dopravu na Slovensko nabízíme pouze dobírkou, prostřednictvím PPL v hodnotě 200,-

7.2. Prodávající obvykle expeduje skladové produkty do 24 hodin od připsání platby na účet firmy Custom Gear.

7.3. Předpokládaná doba dodání je 48 hodin od objednávky.

7.4. Zásilky jsou zasílány na dodací adresu uvedenou Kupujícím.

 

8. Záruční doba, reklamace, odstoupení od smlouvy

8.1. Záruční doba

8.1.1 Prodávající poskytuje záruční dobu na kvalitu šití v délce 24 měsíců

8.2. Reklamace

8.2.1 Reklamační podmínky se vztahují pouze na kvalitu šití, nikoli na kvalitu materiálů, které firma Custom Gear nevyrábí a ani se nepodílí na jejich vývoji

8.3. Odstoupení od smlouvy

  1. 3.1.  Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od objednání, jedná-li se o zboží z běžné nabídky e-shopu.
  2. 3.2.  Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle přání spotřebitele nebo upraveno podle jeho vlastních požadavků, dle §1837 Občanského zákoníku, odstavec d.
  3. 3.3.  Kupující může vrátit pouze běžný sériový výrobek firmy Custom Gear a to do 14 dnů od jeho převzetí u kurýrní služby, ale za předpokladu, že je nový, nepoužitý a včetně visaček. Při vrácení zboží hradí poplatky na dopravu v plné výši zákazník. Firma Custom Gear neproplácí ani náklady na dopravu z původní objednávky a v případě vrácení platby vrací finanční prostředky pouze za samotné zboží bez dopravních nákladů.
  4. 3.4.   Vrácení platby za vrácenou objednávku hrazenou převodem, je vráceno opět bankovním převodem a u dobírky uhrazenou objednávku je platba vrácena také bankovním převodem. Případně pokud zákazník využil platební bránu Shoptet Pay, bude mu vrácena platba tímto způsobem. Peníze jsou vrácený nejpozději do 14 dnů od přijetí vráceného zboží. 

 

9.Zákaznický servis

9.3. Za účelem udržení zajímavých cen za vysoce kvalitní a funkční produkty Prodávající udržuje režijní náklady na nejnižší možné úrovni. Na základě tohoto je upřednostněna komunikaci se zákazníky převážně prostřednictvím emailu nebo facebookových zpráv. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na emailu info@custom-gear.cz a my Vám odpovíme do 48 hodin od doručení emailu v pracovní dny od pondělí do pátku a stejně tak na facebookových stránkách

 

10.Povinnosti zákazníka

10.1. Zákazník nesmí zadávat falešné či nepravdivé informace v rámci registračního procesu, který je nezbytný pro úspěšné provedení nákupu prostřednictvím eshopu společnosti Custom Gear. Vyplněné údaje musí být skutečnými osobními daty Zákazníka a nesmí náležet třetí osobě.

 

11. Odpovědnost a náhrada za vzniklou škodu

11.1. Prodávající nenese odpovědnost mimo výše uvedených povinností, které vyplývají z uzavřené obchodní smlouvy za žádnou finanční či jinou újmu, která nastala Zákazníkovi používáním těchto webových stránek. Pokud při porušení těchto obchodních podmínek Zákazníkem nastane finanční či jiná újma, dává Zákazník souhlas k odškodnění Prodávajícímu. Prodávající má právo omezit nebo zcela ukončit využívání těchto webových stránek Zákazníkovi, který poruší tyto obchodní podmínky.

 

12. Ochrana osobních dat zákazníků

12.1. Prodávající dbá na maximální ochranu osobních dat všech svých Zákazníků. Ochrana osobních dat Zákazníků je upravena zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní data Zákazníků nejsou poskytována třetím osobám a za účelem maximálního bezpečí při on-line nákupu na eshopu jsou využita bezpečnostní pravidla.

 

13. Cookies

13.1. Cookies představují malé datové soubory, které jsou dočasně uloženy na disku Vašeho počítače.

 

14. Zabezpečení emailové korespondence

14.1. Prodávající nedoporučuje zasílání citlivých osobních údajů (heslo, informace o kreditní kartě atd.) prostřednictvím emailové korespondence.

 

15. Kdo ve společnosti může vidět osobní údaje zákazníka?

15.1. K informacím zadaným Zákazníkem na webu společnosti Custom Gear mají přístup zaměstnanci firmy Custom Gear, kteří zpracovávají objednávku daného zákazníka, ostatní zaměstnanci k nim přístup nemají.

 

16. Využití osobních údajů zákazníků

16.1. Osobní data Zákazníků jsou potřebné pouze pro účely poskytnutí zboží a služeb včetně nabídky služeb prostřednictvím marketingových akcí.

16.2. Získané osobní údaje budou použity jen pro účely firmy Custom Gear a nebudou prodávány nebo předávány třetím stranám.

16.3. Poskytnutím osobních údajů Zákazník souhlasí s jejich zpracováním na základě specifikace uvedené v těchto obchodních podmínkách.

 

17. Právní náležitosti

17.1. Na žádost zákonných orgánů, firma Custom Gear předá osobní data Zákazníka i bez jeho souhlasu příslušným státním institucím. Firma Custom Gear jedná v dobré víře, že poskytnutí těchto informací je nutné pro vyšetřování a pro ochranu před kriminálními aktivitami, které jsou páchány na úkor Zákazníků.

 

 

Zpět do obchodu